Cuvinte pentru (unii) păstori! (biserici mici, responsabilități mari)

Mark Dever relatează că, la un moment dat, a întîlnit o scrisoare a lui John Brown, un păstor din secolul 19, către unul dintre studenții lui care fusese ordinat de curînd într-o biserică mică. Brown a scris:

I know the vanity of your heart, and that you will feel mortified that your congregation is very small, in comparison with those of your brethren around you; but assure yourself on the word of an old man, that when you come to give an account of them to the Lord Christ, at his judgment-seat, you will think you have had enough. Mark Dever, What is a Healthy Church? (Illinois: Crossway Books, 2007), 37.

Știu mîndria inimii tale, că te vei simți umilit pentru că biserica ta este foarte mică în comparație cu cele ale fraților tăi din jur; ascultă însă cuvîntul unui om bătrîn, că atunci cînd vei merge să dai socoteală de ei înaintea Domnului Cristos, la scaunul Lui de judecată, te vei gîndi că ai avut destui.

Reclame