O vrabie atacă Seminarul Teologic Baptist „Central” din Arad

De vreo 2 săptămîni sunt la Seminar. În prima săptămînă o vrabie a luat cu asalt camera în care mă aflam. Lucrul acesta s-a întîmplat în fiecare zi din săptămînă şi pe tot parcursul zilei. De exemplu, într-o dimineaţă, asaltul a început la ora 5.50; în alta, la 5.43. După cum vedeţi în filmare, asta s-a întîmplat nu numai cu camera în care mă aflam.

Să fi fost un atac? Era aceasta o militantă necuvîntătoare? Sau aveam de a face cu vreun dar sau mesaj din partea unui corb? Care să fi fost darul? Dar mesajul? Sau poate că vrabia a înnebunit…

Studenţii zic că de vreo o lună tot asta face. Văd că săptămîna aceasta s-a potolit… De ce? Mi se pare straniu … Oare cînd se va întoarce? Sper ca pînă mîine cînd plec să stea cuminte…  🙂

Reclame

Studenţii teologiei

The individual who engages in the pursuit of the science of Systematic Theology is properly a Theologos or ‘theologian’. Should the Greek term Theologos be used actively as indicated by its accent, it would denote one who speaks for God, but should it be used passively it would refer to one to whom God speaks. That both of these conceptions inhere in the accepted use of the term ‘theologian’ is obvious. (Lewis Sperry Chafer)

Biblia, Duhul Sfînt şi Un singur înţeles

Mă gîndesc de o vreme să scriu cîte ceva despre felul în care trebuie să citim Biblia şi despre faptul că fiecare text al Bibliei nu are decît un singur înţeles, deşi mai multe aplicaţii. Nu cred că este corect să căutăm mai multe înţelesuri într-un singur pasaj. Poate că odată voi reveni asupra acestui subiect nespus de important. Acum nu vreau decît să dau două exemple de încălcare a principiului enunţat anterior. Pentru că Duminică este o sărbătoare atît de importantă, exemplele sunt legate de aceasta. Judecaţi voi ceea ce urmează. Eu am făcut deja asta. (Apropo, menţionarea Duhului Sfînt din această postare nu se datorează doar faptului că praznicul ce urmează este despre El. Cred că Duhul trebuie să aibă un cuvînt de spus în problema modului în care noi citim Biblia).

Exemplele sunt legate de Ioan 14:18-19:

Primul exemplu:

18 Într-un anumit sens El a venit la ei după învierea Sa, dar nu credem că la asta S-a referit Domnul aici. În alt sens, El a venit la ei prin Persoana Duhului Sfînt, în ziua de Rusalii. Venirea spirituală este sensul vizat de acest verset. În al treilea sens, El va veni din nou în chip literal la sfîrşitul veacului actual, cînd Îşi va lua aleşii cu El în cer.
19 Niciun necredincios nu L-a văzut pe Domnul Isus după îngroparea Sa. După învierea Sa, El a fost văzut numai de cei ce L-au iubit. Dar chiar şi după Înălţarea Sa, ucenicii Săi au continuat să-L vadă prin credinţă. Fără îndoială, acesta este sensul cuvintelor: „dar voi Mă veţi vedea”.

Al doilea exemplu:

18 În această aluzie voalată la moartea Sa, Isus promite să nu-i lase singuri pe ucenici.

18, 19 Mai întîi, Isus Se referă la Învierea Sa, după care ei Îl vor vedea. Nu există nicio relatare care să ateste că L-ar fi văzut vreun necredincios după Învierea Sa. În alt sens, acest pasaj se referă la taina Sfintei Trinităţi. Prin coborîrea Duhului Sfînt în ziua Cincizecimii şi locuirii Lui în cei credincioşi, Isus avea să fie din nou împreună cu copiii Săi.

Recunosc dificultatea lui Ioan 14-16. Totuşi, această dificultate nu se rezolvă prin susţinerea sensurilor multiple ale textului.

Fie ca Duhul să ne dea înţelepciune cum să citim scrierile Sale!

Dacă vrea cineva să măcelărească Biblia, are aici un exemplu foarte cunoscut – Pilda samariteanului milostiv (Luca 10:30-35)

Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon = Adam
Ierusalim = oraşul ceresc al păcii, de unde a căzut Adam
Ierihon = luna, care semnifică natura muritoare a lui Adam
Hoţii = diavolul şi îngerii săi
l-au dezbrăcat = şi anume de nemurirea sa
l-au bătut zdravăn = atrăgîndu-l în păcat
şi l-au lăsat aproape mort = el trăieşte ca om, dar a murit spiritual, deci este pe jumătate mort
preotul şi levitul = preoţia şi lucrarea Vechiului Testament
samariteanul = se spune că înseamnă Păzitorul; de aceea se referă la Hristos Însuşi
i-a legat rănile = înseamnă legarea neputinţei induse de păcat
untdelemn = mîngîierea adusă de speranţă
vinul = îndemnul de a lucra cu un duh plin de rîvnă
dobitocul = carnea întrupării lui Hristos
hanul = Biserica
a doua zi = după Înviere
cei doi lei = promisiunea vieţii acesteia şi a celei de apoi
hangiul = Pavel